+90 (216) 369 84 84

Faaliyet Alanlarımız

Gayrimenkul Hukuku

 • Kamulaştırma Davaları
 • Kamulaştırmasız el atma davaları
 • Hazineye karşı tapu iptal ve tescil davaları
 • Kayyumluğun kaldırılması davaları
 • Yabancılara ait gayrimenkullerle ilgili tapu iptal ve tescil davaları
 • 2B ve orman arazileri ile ilgili davalar
 • Kentsel dönüşüm danışmanlığı
 • Osmanlı tapusu uygulamaları

Medeni Hukuk

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri
 • Kira Sözleşmeleri ve tahliye davaları
 • Miras hukuku
 • Türk vatandaşları ve yabancıların veraset belgeleri

İcra ve İflas Hukuku

 • Kurum alacaklarının takibi
 • Ticari Sözleşmelerden doğan alacakların takibi

İş Hukuku

 • İşçi alacakları davaları
 • Sözleşmelerin hazırlanması,
 • Sözleşmelerin feshi,
 • İş kazaları ve mesleki hastalıklar

Tüketici Hukuku

Kişiler ve Aile Hukuku

 • Boşanma davaları
 • Nafaka ve velayet davaları
 • Aile hukukundan doğan dava ve talepler

Uluslararası Hukuk

 • Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
 • Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi ve İcrası

Ticaret Hukuku

 • Şirketler Hukuku
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Ticari Sözleşmeler
 • Taşımacılık Hukuku
 • Ticaret Mahkemelerinde Dava Takibi